2017-08-22

NEXT EVENTS (RĪGA (LV))

 2 6 / 8 / 1 7  -  @ S I M P L E  S E S S I O N 
Freedom Monument Square, Rīga, Latvia
Set Time: 9:45 - 20:00NEXT EVENTS (Riga - LV)

Ja kāds sailgojās pēc vecā, labā Hip-Hopa,  de flou  piedāvā iegrimt atmiņās šo piektdien! Facebook event: Old School Hip-Hop Party   ...

Search This Blog